Onderwerp: Bezoek-historie

Dynamisch zeereepbeheer op Texel : experiment Paal 14 : evaluatie 1998-2003
Publicatiedatum:01-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek (Arens BSDO); S.M. Arens, C.W. Smit, C.J.W. Bruin, P.D. Jungerius

 

Samenvatting

In november 1998 is het experiment 'Proef dynamisch zeereepbeheer Texel' van start gegaan, een initiatief van de Dienstkring Texel van RWS, Directie Noord-Holland in samenwerking met Staatsbosbeheer, Arens BSDO en Bureau G&L.) In het voorliggende rapport wordt een beschrijving gegeven van de situatie in 2003 en wordt het gehele experiment en de ontwikkeling sinds 1998 geëvalueerd.

 

Annotatie

VIII, 69 p.
Bijl., fig., graf., tab.
Met lit.opg.
Rapportnr. RAP2003.07
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, DNH), dienstkring Texel

Naar boven