Onderwerp: Bezoek-historie

Het managen van strategische beleidstrajecten : balanceren tussen chaos en orde
Publicatiedatum:10-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Economische Zaken (EZ); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W); Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BIZA); met hulp van KPMG Sustainability

 

Samenvatting

In dit boekje tref je de lessen aan die ervaren project- en programmamanagers kunnen trekken op basis van eigen ervaringen en die zij willen overdragen aan andere managers. Hierbij staat het perspectief van de manager centraal. Wat doen managers om het strategische beleidstraject op gang te houden, wat zijn de interventies die ze plegen om ervoor te zorgen dat de besluitvorming niet stokt, dan wel dat een genomen besluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

 

Annotatie

112 p.

Naar boven