Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning slachtofferrisico's in het hoogwaterbeschermingsbeleid : eindrapport
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Jonkman; Technische Universiteit Delft (TU Delft); R. Jongejan; B. Maaskant; Royal Haskoning; HKV Lijn in Water

 

Samenvatting

In deze verkenning zijn in het kader van het project Waterveiligheid 21e eeuw de mogelijkheden verkend om slachtofferrisico's een plaats te geven in het toekomstige hoogwaterbeschermingsbeleid. De gedachtengang is dat slachtofferrisico's een onderdeel moeten zijn van een complete en evenwichtige afweging van risico's.

 

Annotatie

89 p.
Fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Contactpersoon RWS, WD: A. Roos

Naar boven