Onderwerp: Bezoek-historie

Verlengde A4 : weg met verleden is toekomstige bypass in hoofdverbinding tussen mainports
Publicatiedatum:01-06-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

De zogenoemde Verlengde A4 (oude namen: rijksweg 19 en Zoomseweg) vormt in de toekomst de nieuwe autosnelweg tussen het knooppunt Ypenburg en het Kethelplein bij Schiedam. Over die weg is in het verleden al veel te doen geweest. Steeds opnieuw werden plannen gemaakt en weer verworpen. Studies wezen uiteindelijk uit dat een goede verbinding (met voldoende capaciteit) tussen onze mainports van groot belang is. Deze brochure geeft een overzicht in de actuele stand van zaken over het traject Prins Clausplein-Kruithuisweg en het traject Kruithuisweg-Kethelplein.

 

Annotatie

7 p.
fig., foto's

Naar boven