Onderwerp: Bezoek-historie

Zuidelijke voorhaven nieuwe Krabbersgatsluis : hydraulische en sedimentatiestudies
Publicatiedatum:01-11-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.D. Eysink; Waterloopkundig Laboratorium|WL (WL)

 

Samenvatting

Ter verhoging van de schutcapaciteit van de Krabbersgatsluizen bij Enkhuizen wordt een nieuwe sluis gebouwd naarst de bestaande sluizen. De zuidelijke voorhaven van deze nieuwe sluis komt oostelijk van de bestaande zuidelijke voorhaven te liggen.


Op verzoek van het Projectbureau Naviduct Krabbersgat heeft WL onderzoek gedaan naar sedimentatie in de zuidelijke voorhaven voor de nieuwe sluis bij Enkhuizen, een aanvullende golfdoordringingsberekening voor de definitieve layout van deze voorhaven gemaakt en een studie naar de mogelijke ontgronding bij de remmingwerken voor deze sluis door afmerende en wegvarende schepen gedaan.

 

Annotatie

55 p.
Bijl., fig., graf., tab.
Met lit.opg.
Rapportnr. H2280
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, DIJG)

Naar boven