Onderwerp: Bezoek-historie

Lichtvoering fietsers 2008 - 2009
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Boxum, J.B.J. Broeks, M.P. Stemerding ; Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Sinds 2003 wordt in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart jaarlijks een meting verricht naar de lichtvoering van fietsers. Deze metingen geven inzicht in de effecten van de publiekscampagnes. In de maanden december 2008 en januari 2009 is opnieuw een meting uitgevoerd. Tijdens de duisternis (< 3 lux) en in schemerperioden (3 tot 26 lux) is de lichtvoering van fietsers visueel geregistreerd. Er is onderscheid gemaakt tussen het voeren van voor- en achterlicht, en tussen situaties waarin fietsers geen licht voeren (licht is uit of niet aanwezig) en situaties waarin dat wel het geval is. Tevens is gekeken of fietsers licht voeren, conform de bestaande en officiële regelgeving.

 

Annotatie

43 p.
In opdr. van VenW DGMo

Naar boven