Onderwerp: Bezoek-historie

Proefproject Radarmetingen Goorsteeg ten behoeve van RWS Directie Oost-Nederland
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.J.A. Stet ; KOAC-WMD

 

Samenvatting

In opdracht van RWS directie Oost-Nederland, afdeling Nieuwe Werken heeft KOAC-WMD in samenwerking met Aperio ltd. niet destructieve impulsradarmetingen op de verhardingsconstructie en het brugdek van het kunstwerk van de ongelijkvloerse oversteek Goorsteeg-Meikade (RW 30) uitgevoerd. Het betreft een wegvak met een lengte van ca. 700 meter. In dit rapport wordt op beknopte wijze schriftelijk verslag gedaan van de metingen en resultaten. Daarnaast zijn de bevindingen op kaartmateriaal aangegeven en zijn er excel spreadsheets met de laagdikte opgesteld. Deze zijn in de bijlage opgenomen.

 

Annotatie

26 p.
ill.
Bijl., Laagdikte
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven