Onderwerp: Bezoek-historie

50 jaar Besondere Gruppe BRD-Nederland = 50 Jahre Besondere Gruppe Deutschland-Niederlande
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Toussaint; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); Vertaald door Language Unlimited

 

Samenvatting

Schetst de belangrijkste kwesties die in de Besondere Gruppe op de agenda stonden. Er is gekozen voor een periodisering in drie tijdvakken: 1956-1970, de tijd van wederopbouw en eerste naoorlogse wegenplannen, 1970-1998, een periode waarin de spanning zichtbaar wordt tussen de ambitieuze wegenprojecten en de financiële middelen, en waarin milieukwesties en protesten de wegenbouw in toenemende mate beïnvloeden, en 1990-2006, de laatste vijftien jaar waarin de Duitse hereniging, toenemende marktwerking en deregulering en de totstandkoming van de interne markt in de EU een stempel zetten op het verkeersbeleid en de wegenbouw in beide landen. Per periode worden eerst de beleidsontwikkelingen in beide landen geschetst - die ook in de Besondere Gruppe de revue passeerden. Daarna komen de belangrijkste gemeenschappelijke rapporten en projecten die speelden aan de orde.

 

Annotatie

80 p.
Ill.

Naar boven