Onderwerp: Bezoek-historie

(Hoog)water als uitdaging 2.0 : meervoudig gebruik van de dijk en het buitendijkse gebied : wie durft?
Publicatiedatum:01-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C. Laeremans (etc.); H+N+S landschapsarchitecten; WINNteam; TNO

 

Samenvatting

Een overzicht wordt gegeven van ideeën en projecten waarin op praktische wijze vanuit de relatie mens-rivier invulling wordt gegeven aan de nieuwe veiligheidsstrategie. De voorbeelden zijn systematisch geclusterd. De voorbeelden hebben voor het grootste deel betrekking op het rivierengebied. Daarnaast zijn ook voorbeelden uit het buitenland opgenomen die kansrijk lijken voor toepassing in het rivierengebied.

 

Annotatie

2e dr.
In opdracht van WaterINNovatiebron (WINN)
Contactpersoon: J.D. van Duijvenbode
Ill.
ISBN 9789036900164

Naar boven