Onderwerp: Bezoek-historie

Verdiepingsslag - uitwerking van de kaart "de mooiste en veiligste delta 2010-2100"
Publicatiedatum:01-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Bouma (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD); Deltares; TNO Bouw en Ondergrond

 

Samenvatting

Met de kaart "De mooiste en veiligste delta 2010-2100" als uitgangspunt, zijn een aantal mogelijke oplossingen voor de toekomstige wateropgave verder uitgewerkt, zodat Nederland is voorbereid op zeespiegelstijging en extremere rivierafvoeren. In deze notitie zijn twee verhaallijnen uitgewerkt. De eerste gaat over het omgaan met méér water vanaf de grote rivieren en de tweede verhaallijn heeft de bescherming tegen méér water vanaf de Noordzee/Waddenzee als startpunt. Naast de genoemde twee verhaallijnen is het omgaan met minder water in tijden van droogte een extra aandachtspunt.

 

Annotatie

In opdracht van WINN (Waterinnovatiebron), ontwikkeld binnen het project "Water Ruimte 2010-2100
Contactpersoon RWS BD: J.D. van Duijvenbode
Contactpersoon Deltares: R. Roosjen
47 p.
Ill.
ISBN 9789036900249
Met lit. opg.

Naar boven