Onderwerp: Bezoek-historie

Translatiegolven op het Oosterscheldebekken als gevolg van het sluiten van schuiven in de kering
Publicatiedatum:15-07-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Heuvel; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat]

 

Samenvatting

Op 2 juli 1986 zijn alle schuiven in de Oosterscheldekering getest, met uitzondering van schuif R1. Gedurende de 2 uur durende test zijn de schuiven neergelaten en vervolgens weer opgehaald tijdens afgaand water. De periode waarin de handelingen verricht werden, liep van ca. 1.5 uur voor LWK (laag water kentering) tot 0.5 uur na LWK.
Dit veroorzaakte een postitieve translatiegolf op het bekken, met een hoogte van ca. 90 cm bij de meetpaal Marollegat.
Voorspellingen en hindcastberekeningen van het HMC-Zierikzee toonden aan dat het Implic-rekenmodel deze translatiegolven goed weergaf.
Een gevoeligheidsonderzoek met dit rekenmodel naar de hoogte van de golf gerelateerd aan het moment van sluiten is dan ook geoorloofd. De randvoorwaarden komen vrijwel overeen met gemiddelde getijomstandigheden.

 

Annotatie

3 [+ 37] p.
Bijl., graf., tab.
Notitienr. Bestro M.86.105

Naar boven