Onderwerp: Bezoek-historie

Watermanagement van de grote wateren
Publicatiedatum:01-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Geeft een beeld van de wijze waarop anno 2008 Rijkswaterstaat inhoud wil geven aan haar taak als beheerder van de grote wateren in Nederland. Met een open oog voor de belangen die spelen en in nauwe samenwerking en afstemming met andere overheden.

 

Annotatie

Brochure
Samenvatting van: Watermanagement van de grote wateren : de wateropgave van de Rijkswaterstaat (RIZA rapport ; 2007.018)
14 p.
Ill.

Naar boven