Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerpnota voor de waterkering op de Landtong van Rozenburg
Publicatiedatum:01-12-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.G. Fase, A.P. Kok; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD), hoofdafdeling Waterbouw

 

Samenvatting

In dit rapport wordt het ontwerp van de landtong van Rozenburg als onderdeel vande Europoortkering beschreven. Het ontwerp van dit onderdeel van de Europoortkering kon reeds in dit stadium in detail uitgevoerd worden, omdat de verbinding tussen de Stormvloedkering en de dijkring van Rozenburg bij alle alternatieven voor de Europoortkering gelijk is.

 

Annotatie

43 p.
Bijl., fig., krt.
Met lit.opg.

Naar boven