Onderwerp: Bezoek-historie

Beschrijving standaard inspectieproces
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Het project "Procesbeschrijving Inspectie"i s onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen" (VIW) en heeft als doel een beschrijving te bieden voor het inspectieproces. Deze kan gebruikt worden als standaard voor het opzetten en uitwerken van inspecties van waterkeringen.

 

Annotatie

(Verbetering Inspectie Waterkeringen)
STOWA rapport ; VIW 2008-09
RWS WD rapport ; 2008-013)
Contactperson RWS WD: P. Blommaart
27 p.
Fig.
Met samenvatting
ISBN 9789057733949

Naar boven