Onderwerp: Bezoek-historie

Grip op kwaliteit visuele waarnemingen
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

Het project "Grip op kwaliteit visuele waarnemingen" is onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen"(VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden voor vastlegging van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties van waterkeringen.

 

Annotatie

(Verbetering Inspectie Waterkeringen)
Project uitgevoerd door GeoDelft
(STOWA rapport VIW 2007-01)
(RWS WD rapport ; 2007.008)
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
55 p.
Fig., ill.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9789057733581

Naar boven