Onderwerp: Bezoek-historie

Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Het project "Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie" is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik van gidsen bij visuele inspectie van waterkeringen in de ons omringende landen Engeland, Frankrijk en Duitsland en mogelijke leerpunten aan te reiken voor gebruik van gidsen bij visuele inspecties van waterkeringen in Nederland.

 

Annotatie

Onderzoek uitgevoerd door Adviesbureau Royal Haskoning
(Verbetering Inspectie Waterkeringen)
(STOWA raport VIW 2007-03)
(RWS WD rapport ; 2007.009)
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
45 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
ISBN 9789057733611

Naar boven