Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering : Oosterschelde 2007 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID); T.D. Jager

 

Samenvatting

Bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (RWS-DID) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid.

 

Annotatie

102 p.
ill.
In opdr. van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS WD)
Projectnr. 929859-2
Projectleiding J.W. Bergwerff

Naar boven