Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofauna levensgemeenschap : meetjaar 2008
Publicatiedatum:01-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.H. Bonhof; A.J.L. van Nieuwenhuijzen; T. Koeman; G. Wolters

 

Samenvatting

In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water te weten macrofyten, vis & macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008.

 

Annotatie

55 p.
Met fig., tab.
Met lit.opg.
(Rapport 2009-25)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Contactpersoon RWS, WD: M. Greijdanus-Klaas

Naar boven