Onderwerp: Bezoek-historie

Effect klimaatveranderingen op toetspeilen en kruinhoogtes voor benedenrivierengebied : oefening Hydra-instrumentarium
Publicatiedatum:01-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Verhoeven; A. Markus; H. van der Klis; WL | Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In dit onderzoek is het effect van klimaatveranderingen onderzocht op de toetspeilen en de kruinhoogtes voor het benedenrivierengebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de MHW-processor versie 3.2.1. Deze versie is op een aantal punten fors uitgebreid en aangepast t.o.v. eerdere versies, waardoor het mogelijk is om databases aan te maken die nodig zijn om ontwerp- of toetspeilen en kruinhooftes te berekenen met Hydra-B(T). Aangezien deze functionaliteit in dit onderzoek voor het eerst is ingezet, diende dit project in grote mate als oefening voor het inzetten van het Hydra-BT instrumentarium.

 

Annotatie

35 p.
Fig., tab.
(Rapport ; Q4209.50)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met DVD: Databases MHWp v3.2.1 berekeningen

Naar boven