Onderwerp: Bezoek-historie

Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in de IJsseldelta : quick scan naar de consequenties van het advies van de Deltacommissie voor de hoogwatergeul bij Kampen : definitief
Publicatiedatum:08-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Meursing, M. Borgdorff, F. Claessen, H. Gerritsen, R. Gillissen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares

 

Samenvatting

Deze quick scan verkent de toekomstvastheid van de hoogwatergeul bij Kampen in het licht van de aanbevelingen van de Deltacommissie om Nederland voor de lange termijn te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij is van belang of peilverhoging in het IJsselmeer met maximaal 1,5 meter de werking van de hoogwatergeul vermindert (effectiviteit) . Daarnaastis gekeken of de hoogwatergeul past in oplossingsrichtingen op de lange termijn voor hoogwaterbescherming voor de IJsseldelta en omgeving en daar in elk geval geen belemmering voor vormt (inpasbaarheid).

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2009.005)
70 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.

Naar boven