Onderwerp: Bezoek-historie

Risicoanalyse Waddenzee: literatuurverkenning scheepvaart
Publicatiedatum:01-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. de Jong

 

Samenvatting

Scheepvaartincidenten waarbij verontreinigingen vrij komen in de Waddenzee zijn gelukkig een zeldzaamheid. Rijkswaterstaat doet als verantwoordelijke organisatie voor zowel de scheepvaart als de bodem- en waterkwaliteit haar best om hier goed op voorbereid te zijn. Eeen vereiste is het goed in beeld hebben van de risico's: waar zitten de gevaren, welke hoeveelheden en aard van vervoerde stoffen, zijn er nog leemten in kennis. Het doel is het helder in beeld brengen van de risico's in en rond de Waddenzee om regionaal maatwerk te leveren als aanvulling op de landelijke kaders.

 

Annotatie

70 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
In opdracht van K. van den Veen (Rijkswaterstaat, Waterdienst), W. Riesenkamp en F. de Gorter (Rijkswaterstaat, Noord-Nederland)

Naar boven