Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerdepot Hollandsch Diep : karakteristieken opgespoten zand
Publicatiedatum:01-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.A.M. Kruse, M. van der Ruyt ; Deltares

 

Samenvatting

Bij het baggeren en opspuiten van zandige grond uit het baggerspeciedepot Hollandsch Diep, zijn onverwachte verschijnselen waargenomen. In verband daarmee zijn op het voorzieningenterrein
twee profielkuilen met steile wanden gegraven, is daar het grondprofiel geanalyseerd en zijn de karakteristieken bepaald van de daar aangetroffen zandige grond.

 

Annotatie

9 p.
Met lit.opg.
Bijl., tab.
Rapportnummer: 427540-0028 v02
Versie 02 Definitief
In opdr. van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven