Onderwerp: Bezoek-historie

Zettingsvloeiingsrisico bij SpuicomplexAfsluitdijk
Publicatiedatum:01-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.B. de Groot : Deltares

 

Samenvatting

Het plan bestaat om de spuicapaciteit in de Afsluitdijk uit te breiden door aanleg van een extra spuisluis. Daartoe is een voorontwerp gemaakt. Waarschijnlijk zullen het ontwerp en de aanleg van het spuicomplex over enige tijd worden aanbesteed. Het is nog niet precies duidelijk hoe omgegaan dient te worden met het zettingsvloeiingsrisico dat ontstaat bij de aanleg van het complex, inclusief de daarop aansluitende baggerwerken, alsmede tijdens het gebruik van de spuisluis als gevolg van de door het spuien veroorzaakte erosie langs de randen van het complex en daarbuiten. In dit rapport wordt een globale beoordeling van die risico's beschreven en worden in verband daarmee enige aanbevelingen gedaan voor ontwerp, uitvoering, beheer en risicoverdeling.

 

Annotatie

15 p.
Rapportnummer: 427540-0032 v02
Versie 02 Definitief
In opdr. van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven