Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2008 depot IJsseloog : milieurapportage
Publicatiedatum:01-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG); I. Brongers

 

Samenvatting

Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer.

 

Annotatie

63 p.
Fig., krt., tab.
Met lit.opg.
(IJG-rapport ; 2009-2)

Naar boven