Onderwerp: Bezoek-historie

DE NATUURLIJKE EN KUNSTMATIGE LOZING VAN HET NEDERLANDSE POLDERLAND
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Permanente tentoonstellingscommissie P.T.R.

 

Samenvatting

De natuurlijke en kunstmatige lozing van het ilederlandse polderland.

Door de lage ligging van liet Nederlandse grondgebied ten opzichte van de zeespiegel van de Noordzee, welke karakteristiek is voor ons land, worden de aard van het waterbezwaar en de nethoden der waterlozing bepaald.

 

Naar boven