Onderwerp: Bezoek-historie

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009 – 2010
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Interprovinciaal Overleg (IPO); Stadsregio’s Verkeer en Vervoer; Unie van Waterschappen (UVW); Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

 

Samenvatting

Geeft aan wie wanneer, welke activiteit oppakt. Het Actieprogramma is zo opgebouwd dat per bestuurslaag kan worden bekeken op welke activiteiten de komende twee jaar ingezet zal worden. Volledigheid wordt hierbij niet beoogd.


De keuze om per activiteit aan te geven wie deze wanneer oppakt, geeft ook duidelijk weer hoe omgegaan wordt met de verantwoordelijkheden voor de invulling en uitvoering van het Actieprogramma. Aafgesproken is de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze horen, zonder dat hierbij de samenhang uit het oog verloren wordt: bij de afzonderlijke partners zelf.

 

Naar boven