Onderwerp: Bezoek-historie

Water in beeld; Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water (DGW)

 

Samenvatting

Water in Beeld 2006 is opgesteld door een samenwerkingsverband van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Opdrachtgever is het Directoraat-Generaal Water van Verkeer en Waterstaat. De rapportage is onder verantwoordelijkheid van het cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie te veststelling aangeboden aan het LBOW.

 

 

Annotatie

60 p.

Naar boven