Onderwerp: Bezoek-historie

'Kijken over de dijken'
Publicatiedatum:27-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. de Mooij; D.P. Noordhoek; Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water (DGW)

 

Samenvatting

In februari 2002 is DG Water (DGW) als zelfstandig beleids-DG van start gegaan. Destijds is uitgesproken dat het belangrijk is om de vinger aan de pols te houden met btrekking tot het functioneren van de organisatie. Vandaar dat nu reeds, als voorloper op de formele evaluatie in 2004, een tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Dit eindrapport is een bundeling van een reeks activiteiten die in dit verband hebben plaatsgevonden.

 

Annotatie

Eindrapportage tussenevaluatie DG Water

Naar boven