Onderwerp: Bezoek-historie

Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Jorna; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Identificeert de lange termijn uitdagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot water. Verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen overstromingen, wateroverlast, watertekort, verzilting en bodemdaling onderling en op het niveau van heel Nederland.

 

Annotatie

175 p.
ill., bijl.
Vervaardigd in opdracht van het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat door RWS Waterdienst, Deltares en H+N+S Landschapsarchitecten.

Naar boven