Onderwerp: Bezoek-historie

Quick-scan goederenvervoer en BOD : Eindrapport
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.M. Kraan; R. Piers

 

Samenvatting

Door overheids voornemens om een belasting op de winning en import van oppervlaktedelfstoffen (BOD) in te voeren, voor een vergroening van het belastingstelsel. Naar aanleiding van een studie naar de milieu- en economische effecten van een BOD en een onderzoek naar de gevolgen van een BOD voor het vervoer van oppervlaktedelfstoffen via de binnenvaart, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan NEI gevraagd een aanvullende quick-scan uit te voeren naar de effecten van een BOD op de omvang van het vervoer, de bereikbaarheid en het milieu.

 

Annotatie

25 p.
met bijl.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Naar boven