Onderwerp: Bezoek-historie

Concurrentiepositie Nederlandse Zeehavens : synthese - determinanten concurrentiepositie Nederlandse zeehavens en betekenis van de beleidsmaatregelen Nota Zeehavens 2010
Publicatiedatum:14-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Buck Consultants International; C. van der Sluijs

 

Samenvatting

Het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) heeft de behoefte geuit aan meer inzicht in de wijze waarop en in welke mate het huidige beleid van Verkeer en Waterstaat zoals geformuleerd in de Nota Zeehavens (NoZe) bijdraagt aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse Zeehavens. De onderzoeksvraag is neergelegd bij de AVV. Doel van het onderzoek is meer inzicht geven in de wijze waarop en in welke mate het huidige beleid van Verkeer en Waterstaat zoals geformuleerd in de Nota Zeehavens (NoZe) bijdraagt aan het verbeteren van de concurrentieposite van Nederlandse zeehavens.

 

Annotatie

64 p.
ill.
Met losse bijl.
(Eindrapportage fase D; Toetsing concurrentiebepalende factoren)

Naar boven