Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie gebruik ligplaatsen : Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal
Publicatiedatum:05-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.A. Wolters; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)

 

Samenvatting

Veel schepen, die op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) varen, overnachten regelmatig langs het ARK, of liggen er een weekend. De directie Utrecht wil inzicht verkrijgen in het huidige en toekomstige gebruik van de ligplaatsen, om zo een nieuw ligplaatsen beleid te kunnen opstellen. Als eerste zijn er gegevens verzameld om het huidige ligplaatsengebruik in kaart te brengen. Dit is gedaan door gedurende acht weken tellingen uit te voeren op alle ligplaatsen langs het ARK en Lekkanaal. Om de wensen van de schippers in kaart te brengen en ook hun motivatie om voor een bepaalde ligplaats te kiezen is een enquête onder de schippers gehouden. Tevens zijn de resultaten van deze enquête met de resultaten van de tellingen verwerkt.

 

Annotatie

31 p.
Met 5 lit.opg.
fig., tab., bijl.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Directie Utrecht
Versie 3
documentcodenr. 4683-D-01.003

Naar boven