Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie Proefvak ModieSlab A12 Oudenrijn
Publicatiedatum:01-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Groenendijk; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); KOAC-NPC

 

Samenvatting

In deze rapportage wordt een evaluatie gegeven van het proefvak ModieSlab in de A12 op het verkeersplein Oudenrijn bij Utrecht. De meetresultaten van de  uitgevoerde onderzoeken worden samengevat en getoetst aan de gestelde eisen, gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Ook worden voorstellen gedaan voor aangepaste eisformuleringen.

 

Annotatie

43 p.
ill.
Nr uitvoerende organisatie e0700437
DVS-2008-008
Bevat CD met diverse bijlage-documenten.

Naar boven