Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie proefvak Rollpave A35 Hengelo
Publicatiedatum:01-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Groenendijk; G.E. Westera; KOAC; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

In deze rapportage wordt een evaluatie gegeven van het proefvak Rollpave in de A35 bij Hengelo. De meetresultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en getoetst aan de gestelde eisen, gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Ook worden aangepaste eisformuleringen gegeven.

 

Annotatie

52 p.
ill.
e0700437
DVS-2008-010
Bevat CD-rom met diverse bijlagen.

Naar boven