Onderwerp: Bezoek-historie

Bundeling doelgroepenvervoer, tussenevaluatie
Publicatiedatum:18-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Goudappel Coffeng; M. Otto; J. Fanoy; R. Egberts; P. van Beek; R. Jansen; E. Pipel; R. de Graaf; K. Kats

 

Samenvatting

Op dit moment kent Nederland een groot aantal financiële regelingen voor het vervoer van specifieke doelgroepen (mensen met een beperking, zieken, scholieren, etc.). Daarnaast is er het openbaar vervoer, dat voor een deel ook bestaat uit vervoer op maat (Regiotaxi). De praktijk is dat al dit vervoer onafhankelijk van elkaar wordt uitgevoerd. De staatssecretaris van VWS heeft eind 2005 de wens uitgesproken deze vormen van vervoer te willen bundelen. Daartoe is een aantal experimenten in Nederland opgezet of in voorbereiding. De ministeries van VWS en V&W gaan deze experimenten gezamenlijk evalueren. Dit rapport beschrijft de 0-meting van de pilots.

 

Annotatie

100 p.
ill.
AVV589/Bqp/9459
Rapport geproduceerd in opdracht van de AVV

Naar boven