Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapportage IPG wegdekken : monitoring
Publicatiedatum:01-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); T. Bennis; R. Hofman

 

Samenvatting

Het innovatieprogramma geluid (IPG) heeft onderzoek uitgevoerd om innovaties stille bronmaatregelen versneld te implementeren. Het uitvoeren van metingen aan innovaties die daadwerkelijk op het Nederlandse autowegennet zijn aangelegd neemt een centrale rol in. Doel van deze meetcampagne is het bepalen van kengetallen (prestatiekenmerken). Op basis van deze kenmerken is het mogelijk te beoordelen of de IPG producten voldoende presteren. In deze publicatie woren de prestatiekenmerken zoals deze bepaald zijn binnen de IPG-monitoring behandeld. Deze publicatie is daarmee een handig naslagwerk voor beleidsmedewerkers, beleidsvoorbereiders binnen de opdrachtgevende ministeries en Rijkswaterstaat.

 

Annotatie

61 p.
ill.
DVS-2008-046

Naar boven