Onderwerp: Bezoek-historie

IPG-advies toepassing dunne geluidreducerende deklagen op het hoofdwegennet
Publicatiedatum:01-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); P. Koning; H.P.M. Thewessen; R. Hofman

 

Samenvatting

In deze rapportage wordt een advies gegeven over de toepassing van dunne geluidreducerende deklagen op het hoofdwegennet op basis van literatuuronderzoek, metingen en onderzoek aan een zestal grootschalige proefprojecten, ervaringen bij andere wegbeheerders en aanvullen onderzoek naar spat- en spuitwater.

 

Annotatie

ill.
Bestaat 2 delen
Deel 1: advies; 13 p.
Deel 2: onderbouwing advies; 27 p.
Contract nr DWW-2994
Rapport nr DVS-2008-024

Naar boven