Onderwerp: Bezoek-historie

Draagvlakonderzoek 2007 : resultaten van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar draagvlak voor verkeer- en vervoersbeleid 1992 t/m 2007
Publicatiedatum:02-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Huijgen; I. Reijmer ; J. Dijkers; I&O Research BV

 

Samenvatting

Dit onderzoek, dat sinds 1992 jaarlijks plaatsvindt, laat zien hoe het draagvlak voor het verkeer- en vervoerbeleid zich bij het Nederlandse publiek ontwikkelt op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Centraal in deze draagvlakmeting staan vragen als: Ervaart het publiek problemen op het gebied van verkeer en vervoer? Is men voor- of tegenstander van de maatregelen om deze problemen op te lossen? Gelooft men in de effectiviteit ervan? Om op deze vragen een antwoord te krijgen is in april 2006 door 1.087 Nederlandse burgers van 18 jaar en ouder een webenquête ingevuld. Aansluitend zijn twee groepsdiscussies met burgers gehouden om de gevonden resultaten te verdiepen.

 

Annotatie

105 p.
Bijl., ill.
Status: Definitief
Versienr.: 1.2
Met samenv. in het engels en nederlands

Naar boven