Onderwerp: Bezoek-historie

Mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs de Houtribdijk : beschrijving van huidige ecologische waarden en mogelijke doelsoorten
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.W. Bruinzeel; Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

 

Samenvatting

De belangrijkste huidige natuurwaarden bij de Houtribdijk zijn in kaart gebracht, zodat een natuurontwikkelingsvisie opgesteld kan worden die niet of nauwelijks tot vermindering van de huidige natuurwaarden leidt. Voorts is een selectie gemaakt van mogelijke doelsoorten voor de beoogde natuurontwikkeling en zijn voor deze doelsoorten ecoprofielen opgesteld, zodat duidelijk is welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden voor deze soorten in het gebied.

 

Annotatie

37, 5 p.
Tab.
Met lit.opg.
(A&W-rapport ; 548)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven