Onderwerp: Bezoek-historie

Concentraties, trends en normtoetsing van chemische stoffen in het oppervlakte sediment van het Nederlandse Continentale Plat (1981-2006)
Publicatiedatum:01-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.J.M. Hegeman, R.W.P.M. Laane; Deltares

 

Samenvatting

De concentraties van verschillende metalen en organische verontreinigingen in het oppervlakte sediment van de Nederlandse kustzone worden regelmatig gemeten. Dit is nodig om te volgen hoe het uitgezette reductiebeleid voor chemische stoffen zich vertaald in een verandering van de concentratie in de tijd (trend). De metingen in de Nederlandse kustzone zijn begonnen in 1981 en de laatste metingen zijn in 2006.

 

Annotatie

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS WD)
II, 93 p.
Fig., tab.
Met samenvatting

Naar boven