Onderwerp: Bezoek-historie

De effecten van onttrekking van koelwater op vis : metingen voorjaar 2008
Publicatiedatum:01-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van Giels; AquaTerra-KuiperBurger (ATKB)

 

Samenvatting

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het effect van de inname van oppervlaktewater voor koelwater op het lokale aquatische milieu. Zo moet sinds 2005 het gebruik van koelwater voldoen aan de NBW beoordelingssystematiek. Uit literatuurgegevens blijkt dat vis het meest temperatuurgevoelig is van alle aquatische organismen voor de effecten. Vis is daarom in de NBW beoordelingssystematiek als toetsingsorganisme aangewezen. RWS Waterdienst heeft het bedrijf ATKB gevraagd onderzoek uit te voeren naar de effecten van het onttrekken van oppervlaktewater, voor het gebruik van koelwater, op vis.

 

Annotatie

(Projectnummer 20080249)
81 p.
Fig., ill.
Met samenvatting
Met lit. opg.
Met afz.: 1 bijl.

Naar boven