Onderwerp: Bezoek-historie

Een prijsvraag voor een goed idee : evaluatie prijsvraag 'schoner stiller en homogener asfalt' : ideeen voor projectleiders
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); G. van Bochove; P. van Beers; T. Mackus

 

Samenvatting

Prijsvraag uitgeschreven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) Verbetering van wegdekken: Schoner, stiller en homogener asfalt. Bij deze prijsvraag is aan marktpartijen gevraagd om complexe vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit, geluidsreductie en levensduur van (tweelaags) ZOAB op te lossen aan de hand van anticiperend onderzoek.

 

Annotatie

32 p.
ill.

Naar boven