Onderwerp: Bezoek-historie

EU KRW internationaal : relevante ontwikkelingen in de internationale stroomgebieden, Brussel en de rest van Europa
Publicatiedatum:07-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. van der Veeren ; met medew. van M. Peerdeman, B. Teunis, G. Broseliske, O. van de Velde, S. Mol, G. de Vries, R. van Dokkum ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Doel van het rapport is om inzicht te bieden in de voortgang op het gebied van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en daaraan gerelateerde onderwerpen binnen de Europese Unie en in de verschillende internationale stroomgebieden waar Nederland deel van uitmaakt.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2008.025)
65 p.
Fig.
Met lit. opg.

Naar boven