Onderwerp: Bezoek-historie

Kostenterugwinning van waterdiensten in Nederland
Publicatiedatum:11-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. van der Veeren, W. Dekking; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Unie van Waterschappen (UVW)

 

Samenvatting

In 2003 is in opdracht van DG Water in het kader van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) als project "Kostenterugwinning van waterdiensten" uitgevoerd, als onderdeel van het werkprogramma "Economische analyse Kaderrichtijn Water". Dit rapport vormt de basis voor het onderdeel economische analyses voor de rapportage verplichtingen 2004 voor de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2008.051)
59 p.
Tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven