Onderwerp: Bezoek-historie

Kenniskaarten IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Sarink en J. Balkema; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares

 

Samenvatting

het IJsselmeergebied is opgebouwd uit het IJmeer, het Markermeer en het IJsselmeer. Om een toekomstbestendige ontwikkeling in te gaan, is kennis nodig. Met voldoende kennis kun je verantwoorde beslissingen nemen. Er is kennis nodig over het IJsselmeergebied zelf, als watersysteem, als ecologisch systeem en als ruimtelijk systeem. De kennis, die opgebouwd is anno mei 2008, voor het totstandkomen van het beleidskader IJsselmeergebied is deze uitgave gebundeld.

 

Annotatie

Rapport in het kader van Rijksbeleidskader IJsselmeergebied
117 p.
Ill.
Met lit. opg

Naar boven