Onderwerp: Bezoek-historie

Verminderd getij : verkenning naar mogelijke maatregelen om het verlies van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde te beperken
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. van Zanten en L.A. Adriaanse ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

 

Samenvatting

Zelfs nu, 20 jaar na afloop van de deltawerken werken de gevolgen van de aanleg de stormvloedkering en dammen door. De Oosterschelde blijft veranderen. De karakteristieke platen, slikken en schorren van de Oosterschelde verliezen langzaam maar zeker hoogte en zullen, zonder ingrijpen, op een termijn van tientallen jaren vrijwel geheel onder de golven zijn verdwenen. Dit proces staat bekend als de ‘zandhonger'. Directoraat-Generaal Water heeft Rijkswaterstaaat opdracht gegeven om te verkennen of er maatregelen mogelijk zijn die de negatieve effecten van de zandhonger kunnen remmen of stoppen. De resultaten van deze verkenning staan in het voorliggende rapport ‘Verminderd getij'. Verminderd getij is een synthese van een aantal (deel)rapportages naar de effecten en mogelijke maatregelen tegen de zandhonger. De verkenningen zijn uitgevoerd door het Instituut voor strategisch en toegepast marien onderzoek, Imares Wageningen, het Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics te Delft, Royal Haskoning te Rotterdam, Witteveen en Bos te Rotterdam, Aquasense te Amsterdam, Alkyon te Emmeloord, Ecocurves te Haren en door een student van de faculteit civiele techniek van de TU Delft.

 

Annotatie

80 p.
Met lit.opg.
In opdr. van Directoraat-Generaal Water
Ill.
De rapportage bestaat uit twee delen: een brochure en een hoofdrapport

Naar boven