Onderwerp: Bezoek-historie

Beheerplan Voordelta : spelregels voor natuurbescherming
Publicatiedatum:01-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

red. J. Lammers; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ); Provincie Zuid-Holland; Provincie Zeeland

 

Samenvatting

Het beheerplan Voordelta bevat spelregels voor het samengaan van menselijke activiteiten en natuurbescherming in dit gebied. Het doel van dit plan is het in stand houden van de beschermde natuur in de Voordelta, compenseren van verlies aan beschermde natuur bij aanleg van Maasvlakte 2 en binnen deze natuurbescherming ruimte bieden voor recreatie, visserij en andere activiteiten.

 

Annotatie

Met afz.: Nota van antwoord bij Beheerplan Voordelta
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven