Onderwerp: Bezoek-historie

Energie uit zout en zoet water met osmose : een visualisatie bij de Afsluitdijk
Publicatiedatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.C. Molenbroek; Ecofys Netherlands B.V.

 

Samenvatting

Hoofdstuk 2 behandelt Pressure Retarded Osmosis, afgekort to PRO, inclusief de visualisatie van een PRO-centrale. Deze technologie werkt met semipermeabele membranen, waarmee een drukverschil opgewekt kan worden en een trubine aangedreven wordt. In hoofdstuk 3 wordt Reverse Electro Dialysis, afgekort tot RED, behandeld. Deze technologie werkt met ionselectieve membranen, waarmee gelijkstroom en -spanning opgewekt kan worden. In hoofdstuk 4 wordt een globale vergelijking gemaakt met elektriciteit uit zon en wind wat betreft de kosten en het ruimtebeslag. Hoofdstuk 5 sluit af met discussie, conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

57 p.
ill., bijl.
Met Engelse en Nederlandse samenvatting
In opdracht van het Energie-Nul programma van Rijkswaterstaat

Naar boven