Onderwerp: Bezoek-historie

Locatiekeuze gemaal naar de Lek
Publicatiedatum:25-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. de Boer; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (RWS, UT)

 

Samenvatting

Een gemaal dat water van het Amsterdam-Rijn kanaal (ARK) naar de Lek moet pompen, kan alleen geplaatst worden op een plek waar een verbinding tussen de twee wateren is, of waar relatief eenvoudig een verbinding gemaakt kan worden. Aan de hand van deze stelling is bekeken welke locaties mogelijk zouden voldoen.  Er zijn vier locaties gevonden: de Beatrixsluizen bij Nieuwegein, de Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede, Inundatiekanaal of het punt waar het ARK en de Lek elkaar zeer dicht naderen.

 

Annotatie

24 p.
ill., bijl.
Definitief

Naar boven