Onderwerp: Bezoek-historie

Vastlegging en mobilisatie van zware metalen in de waterbodem van de Brabantse Biesbosch
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.A. van den Berg, J.P.G. Loch; Universiteit Utrecht, Faculteit Aardwetenschappen

 

Samenvatting

De theorie van evenwichtspartitie, die wordt gebruikt bij normstelling, voor zware metalen in bodem, sediment en zwevend stof, maakt geen onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop zware metalen in de vaste fase kunnen worden vastgelegd. In (zuurstofloze) waterbodems zijn andere fasen van belang voor de vastlegging van zware metalen dan in oppervlaktewater. De rol van actieve sulfide (AVS) in de vastlegging van zware metalen in verontreinigde waterbodems is onderzocht in de Brabantse Biesbosch.

 

Annotatie

83 p.
Met lit.opg.
fig.

Naar boven